Går budskapet fram

Går budskapet fram?

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på professionella presentationer. Det räcker inte längre att man kan sitt ämne, man måste också kunna förmedla sitt budskap. Boken vänder sig till chefer, arbetsledare, utbildare, konsulter, personalavdelningar och alla andra som gör presentationer i sitt vardagliga arbete.

Röster om boken

Doris Dahlin, fil kand, gestaltterapeut och mental tränare är en flitigt anlitad och uppskattad föreläsare som behandlar strategier när man skall tala inför grupp. Hon utgår från en helhetssyn som tyvärr ofta saknas i böcker om presentationsteknik. Det är inte de tekniska finesserna eller de tjusiga OH-bilderna som avgör om du når fram. I stället handlar det om en helhet av vad du säger och hur du säger det.

Dagens arbetsliv ställer allt högre krav på professionella presentationer. Det räcker inte längre att kunna sitt ämne, man måste också kunna förmedla sitt budskap så att det når fram och har avsedd verkan. Bolken är en lättförståelig, praktisk hjälpreda som på ett vardagsnära sätt ger konkreta råd och verktyg för att få ut sitt budskap och få andra att lyssna.  Mindtrainer 1/99