ANTOLOGIER

Urval av antologier där Doris har medverkat med texter.

2012
Landet som sprängdes, Föreningen Arbetarskrivare

2010
Tusen systrar ställde krav, Migra förlag

2007
Tala om klass, Ordfront

2006
Att lyfta blicken och bryta mönster – metoder för biblioteksutveckling, Bibliotekstjänst förlag

1991
Ångermanland i litteraturen, Förlag Sober

1977
Grupp 77, Wahlström & Widstrand

1972
Västernorrländska författare, Norrländska Författarsällskapet