Doris

Nu är det fjärde advent

advent
I ett förord till ”Till mamma på mors dag” har jag ett citat hämtat från nattvarden. Citat lyder ”Så är vi, fastän många, en enda kropp”. Det handlar hela den boken om. Inte bara om relationer, om mammor och döttrar, om klassresor, att det går att börja om och att det går att välja vem man vill vara, utan också om det viktigaste av allt. Vi hör alla ihop, allt hänger samman. Av fjärde advent önskar jag mig att vi kommer ihåg det, att vi hjälps åt att skapa hopp och sprida ljus i en värld som idag är mörk.