Antologier

Urval av antologier där Doris har medverkat med texter.

2017
#jagärhär

2012
Landet som sprängdes, Föreningen Arbetarskrivare

2010
Tusen systrar ställde krav, Migra förlag

2007
Tala om klass, Ordfront

2006
Att lyfta blicken och bryta mönster, Bibliotekstjänst förlag

1991
Ångermanland i litteraturen, Förlag Sober

1977
Grupp 77, Wahlström & Widstrand

1972
Västernorrländska författare, Norrländska Författarsällskapet