Press

Klicka på respektive bild för högupplöst format. Fotografierna får endast publiceras i samband med redaktionell text om aktuell bok och/eller Doris författarskap samt för marknadsföring inför framträdanden. Fotografens namn måste uppges.

DorisDahlin2015_fotoF_HeleneRingbergdoris höst helbild